Intrastat

CO JE INTRASTAT?

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo

  • odesláno z ČR do jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR
  • přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR.
Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování. Od 1. 1. 2009 je prah vykazování stanoven na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

JAK PODÁVAT VÝKAZ PRO INTRASTAT?

V roce 2018 platí v ČR povinnost podávat výkazy Intrastatu v elektronické formě (mimo jednorázových hlášení) a to nejpozději do 12-tého pracovního dne měsíce následujícího.