Změny v sociálním a zdravotním pojištění za rok 2019 pro OSVČ i zaměstnance

Každý rok se pravidelně mění minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. A tento rok nebude jiný. Abychom mohli vypočítat minimální zálohy, musíme znát nařízením vlády s číslem 213/2018 Sb., s účinností od 1. ledna 2019, kde jsou stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2019. Průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 Kč.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019

Minimální zálohu na sociální pojištění OSVČ, která vykonává hlavní činnost, vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8175 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru. Podle těchto pravidel tedy získáme minimální zálohu na sociální pojištění pro rok 2019, která činí po zaokrouhlení (opět na celé Kč nahoru) 2388 Kč

Minimální záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy, tedy jako 29,2 % z částky 3270 Kč. Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 955 Kč.

Rozhodná částka pro výdělečnou činnost vedlejší je pro rok 2019 stanovena na 78 478 Kč. Pokud v roce 2019 pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019

Zvýšení průměrné mzdy poměrně zásadně zasáhne i do oblasti nemocenského pojištění. U OSVČ se zvyšuje minimální vyměřovací základ a tím i minimální nemocenské. Za leden 2019 musí mít zaplaceno minimálně 138 Kč (dosud 115 Kč).

Při platbě záloh žádná úleva stanovena nebyla. Aby nemocenské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit pojistné minimálně ve výši 115 Kč od 1. do 21. ledna 2019. Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019

Částka minimální měsíční zálohy se vypočítá z průměrné mzdy stanovené ministerstvem práce a sociálních věcí. Průměrná mzda se přitom stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 je částka 30 156 korun a příslušný přepočítací koeficient 1,0843. Průměrná mzda je tedy 32 699 korun (30 156 korun x 1,0843). Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění je potom 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, pro rok 2019 tedy 2 208 korun (32 699 korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Na rozdíl od sociálního pojištění se ale vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění musí platit hned od začátku nového roku. Novou zálohu za leden 2019 tedy musíte zaplatit už do 8. února

Zpět na přehled novinek

Novinky - výpis všech