Účtování společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Vedeme účetnictví pro společenství vlastníků jednotek (SVJ). Zajistíme, aby vaše účetnictví bylo pořádku a splňovalo tak všechny zákonem předepsané požadavky pro vedení účetnictví. Přenechte své starosti o účetnictví nám, o vše se profesionálně postaráme.

Nabízíme

 • Evidence bytových a nebytových jednotek a vlastníků
 • Vypracování a evidence měsíčních předpisů záloh na správu domu a služby související s užíváním bytové jednotky a společných prostor domu pro jednotlivé vlastníky
 • Evidence a kontroly úhrad plateb od jednotlivých vlastníků
 • Zpracování ročního vyúčtování záloh za služby, včetně kalkulace nových předpisů pro další období
 • Evidence přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb jednotlivých vlastníků
 • Vystavení upomínek a penalizací pro nedodržení platební morálky, evidence dlužníků
 • Možnost elektronické komunikace s výborem i jednotlivými vlastníky
 • Účast na jednáních v místě sídla společenství
 • Spolupráce při zpracovávání žádostí o poskytnutí bankovního úvěru nebo dotace
 • Vyúčtování čerpaných dotací
 • Na výročních schůzích shromáždění vlastníků, jako nejvyššího orgánu SVJ, prezentujeme ekonomický stav SVJ, čerpání dotací, úvěrových prostředků, stav a čerpání dlouhodobých záloh - fondu oprav
 • Komunikace je možná i s jednotlivými vlastníky - úhrady, výše záloh, vyúčtování služeb apod.
 • Doklady jsme schopni si operativně vyzvedávat přímo u vás v domě, v předem sjednaném čase